Wki

Hur man testar markens pH

Vill du att plantera en trädgård? Du skulle bättre veta lite om din markkemi först, och den mest grundläggande mätningar du behöver är markens pH. PH-värdet är ett mått på markens aciditet eller alkalinitet. Olika växter kräver olika pH-nivåer, så när du vet att din markens pH, kan du plantera växter som kommer att frodas i denna jord, eller du kan ändra marken för att öka utbudet av växter du kan använda. Att få en mätning är enkel. Här är hur.

Steg

Hur man testar markens pH. Fyll hålet med vatten.
Hur man testar markens pH. Fyll hålet med vatten.
 1. 1
  Gräv ett litet hål i jorden. Använd en murslev eller spade för att gräva ett hål 2-4 inches djupt. Bryt upp jorden i hålet och ta bort eventuella kvistar eller smuts.
 2. 2
  Fyll hålet med vatten. Använd destilleras (ej fjäder) vatten. Du hittar den här i ditt lokala apotek. Regnvatten är nästan alltid något surt! Flaskvatten kanske inte har ett neutralt pH, heller. Fyll hålet tills du har en lerig pool i botten.
 3. 3
  Sätt testproben i leran. Se till att din testare är ren och kalibreras (för en mer exakt mätning). Torka av sonden med en vävnad eller ren trasa och sätt in den i leran.
 4. 4
  Håll den där i 60 sekunder och ta en behandling. pH mäts vanligen på en skala från 1 till 14, även om testaren inte kan ta med hela sortimentet.
  • Ett pH av 7 indikerar neutral jord.
  • Ett pH över 7 anger basisk jord.
  • Ett pH under 7 anger sur jord.
 5. 5
  Ta flera mätningar på olika platser i trädgården. En enda behandling kan vara en anomali, så det är bra att få en uppfattning om den genomsnittliga pH i en komplott. Om de är alla runt samma, ta genomsnittet och ändra marken därefter. Om en plats är mycket annorlunda än resten, dock kan du behöva "spot behandla" det.

Tips

 • Några testare presenterar ungefärliga pH som en färg, snarare än som ett nummer. I detta fall indikerar grönt oftast neutral mark, gul eller orange indikerar sur jord, och mörkgrön indikerar basisk jord.
 • Förhindra kontaminering (och felaktiga avläsningar) genom att se till pH testare sond och din spade är rena. Hantera inte jorden med bara händerna.
 • Se till att testaren är korrekt kalibrerad innan en behandling (om du vill ha en mer exakt mätning).
 • Kontakta din lokala jordbruket avdelning eller förlängning servicekontor för mer information om markundersökning eller för professionell hjälp att testa din jord.

Varningar

 • Vissa testare kommer att fungera annorlunda än vad som beskrivs i den här artikeln. Se alltid till att läsa tillverkarens instruktioner noggrant för att säkerställa korrekta avläsningar.
 • Som nämnts ovan, kan det vatten du häller i hålet påverkar din läsning om pH-värdet i vattnet är inte neutral. Använd destillerat vatten eller vatten du är någorlunda säker på är neutral.

Saker du behöver

 • pH-mätare
 • Liten trädgård spade (ofta kallas en "spade" eller "murslev")
 • Vatten med pH på 7 eller destillerat vatten