Wki

Hur kan man undvika falsklarm med din brandvarnare

En rökdetektor som ger larm när det inte finns någon brand är irriterande. Ytterst falsklarm gör rökdetektorer mindre effektiva. Det bästa sättet att undvika falsklarm är att välja detektor platser noga. Läs vidare för att få hjälp.

Steg

Hur kan man undvika falsklarm med din brandvarnare. Placera inte rökdetektorer i kök.
Hur kan man undvika falsklarm med din brandvarnare. Placera inte rökdetektorer i kök.
 1. 1
  Placera inte rökdetektorer i kök. Ånga från matlagning kan utlösa ett larm. Ett värme-detektor är rätt enhet lämpad för detektering av bränder och samtidigt minimera sannolikheten för falsklarm.
 2. 2
  Placera inte rökdetektorer i garage. De avgaser från bilar kan utlösa ett larm. Garaget, som köket är en annan plats bäst betjänt av en värmedetektor.
 3. 3
  Placera inte brandvarnare nära en eldstad (eller andra öppna lågor värmesystem som olja och ugnar gas). En rökdetektor placerad nära en eldstad kommer nästan alltid att utlösas vid något tillfälle när en eld brinner. En "CO-detektor" (kolmonoxid) är bäst lämpad för livsrum som vanligtvis utsätts för öppen låga under lång tid (t.ex. en öppen spis). En värmedetektor och en CO-detektor ligger i sådana områden skulle ge maximalt skydd och samtidigt minimera risken för falsklarm.
 4. 4
  Placera inte brandvarnare nära färsk färg eller nymålade föremål utsätts för luft. De kemikalier i färgen kan utlösa detektorn.
 5. 5
  Håll rökdetektorer ur dusch områden och bort från närheten av dörrar som öppnas in till eller ut från badrummet. Dimmorna från en dusch kan utlösa ett falsklarm när du kör och efteråt när badrum dörren öppnas.
 6. 6
  En kvittrande larm betyder att batteriet är svagt och behöver bytas ut. Byt ut batteriet på en gång. Det är en god vana att byta batterier när du justerar klockorna mellan normaltid och sommartid.
 7. 7
  Håll detektorn ren. Äldre "fotoelektriska" typ rökdetektorer utlöser larm när den inre ljusstrålen är oförmögen att helt lysa på en särskild sensor inne i detektorn. Om damm och andra främmande föremål tillåts störa denna ljusstråle, kommer ett falsklarm leda. Förhindra detta genom att helt enkelt dammsuga över öppningarna av detektorn var några månader (det är inte nödvändigt att avlägsna eller koppla detektorn) eller efter ett larm.
 8. 8
  Testa rökdetektorer ordentligt flera gånger om året. Pushing "test"-knappen är inte tillräcklig.

Tips

 • Lösa alla problem rökdetektor omgående. En rökdetektor kvar i ett inaktiverat tillstånd kan kosta någon livet.