Wki

Hur att avhysa en rumskompis

Rumskamrater kan vara fördelaktigt att hjälpa betala kostnader och hjälpa till med hushållssysslor och skyldigheter. Men om din rumskompis agerande börjar orsaka dig problem och du inte kan lösa problemet genom förhandlingar eller kompromisser, kanske du behöver veta hur man ska vräka en rumskompis. Trots att avhysa en rumskompis bör vara en sista utväg, det finns fall när det blir absolut nödvändigt. Om din kamrat har blivit kränkande eller våldsamt, slutar betala hyran eller allmännyttiga eller har börjat bedriva brottslig verksamhet, kan avhysning vara den enda resurs tillgänglig för att skydda dig själv.

Steg

Hur att avhysa en rumskompis. Kontrollera din hyra.
Hur att avhysa en rumskompis. Kontrollera din hyra.
 1. 1
  Kontrollera din hyra.
  • Om hyresavtalet är i både ditt namn och din kamrats namn, kan du vräka inte din rumskamrat. Du måste kontakta din hyresvärd och värva hans eller hennes hjälp avhysa din rumskompis som rättsligt du inte har rätt till.
 2. 2
  Kontrollera lokala och statliga hyresgäst lagar.
  • Hyresgäst lagar varierar med varje stat. Din lokala domstolar kommer att ha information om de specifika åtgärder som måste vidtas för att vräka din rumskompis.
 3. 3
  Skriv en vräkning ge din rumskompis 30 dagar att utrymma lokalerna.
  • Vräkning anmälan skall uppges namn och rumskompis namn, adress hem, en beskrivning av rummet han eller hon använde (dvs "2: a sovrum på höger, 2nd floor"), den dag meddelandet gavs och datum rumskompis är att vara ute ur huset.
 4. 4
  Gör en kopia av vräkning för dina filer.
 5. 5
  Överlämna meddelandet till din rumskompis eller tejpa fast den på hans eller hennes dörr.
  • Vissa stater kan kräva personligt överlämnande av vräkning och att du får en skriftlig bekräftelse på att rumskompis har fått det. Kontrollera dina lokala jurisdiktioner före servering meddelandet.

Tips

 • Det är också möjligt att anlita tjänster från en vräkning bolag. Dessa företag hanterar alla aspekter av rumskompis vräkning, däribland vräkning meddelande och avlägsnande av personliga tillhörigheter på dagen för vräkning.
 • Om din rumskompis orsakar några skador på hem mellan den tid han eller hon tjänat vräkning och den dag han eller hon är att lämna, se till att spela in skadan med bilder eller videoklipp så att du har ovedersägliga bevis.

Varningar

 • Om din rumskompis blir våldsam, kanske du kan för att påskynda avhysning av din rumskamrat. Kontakta polisen och lämna en rapport varje gång din rumskompis skadar egendom eller blir konfronterande. Detta kommer att skapa en post som du kan ta till domstol för att påskynda vräkning.
 • Om din kamrat vägrar att lämna, kan du behöva ta hjälp av domstol. Detta varierar stat-till-stat, men det innebär oftast att fylla i ett formulär och bifoga ditt vräkning brev och foton som du kan ha skador. Domstolen kommer att se över de dokument och hänvisar det till den lokala polisen som kommer då och vräka din rumskamrat.